عکسی جدید از سجاد افشاریان در هوای تابستانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سجاد افشاریان با عینک آفتابی است.سجاد افشاریان بازیگر مشهور است.سجاد افشاریان با ریش و سبیل است.