عکسی از نمایشنامه خوانی آتیلا پسیانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. نمایشنامه خوانی آتیلا پسیانی زیباست. نمایشنامه خوانی آتیلا پسیانی در یک سالن است. نمایشنامه خوانی آتیلا پسیانی با عینک است.