عکسی از سارا منجزی پور پس از فوت پدرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سارا منجزی پور پس از فوت پدرش غمگین است.سارا منجزی پور پس از فوت پدرش عزادار است.سارا منجزی پور پس از فوت پدرش لباس مشکی پوشیده است.