عکسی از امیرعباس گلاب با لباسی متفاوت که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.امیرعباس گلاب در خانه است.امیرعباس گلاب با لباس سفید است.امیرعباس گلاب جلو آینه است.