عکسی از رزیتا غفاری در شب های مافیا که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رزیتا غفاری در شب های مافیا با لباس مشکی است.رزیتا غفاری در شب های مافیا با تیپی متفاوت است.رزیتا غفاری در شب های مافیا بازی میکند.