عکسی از عاشقانه های مریم معصومی در رستوران که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. عاشقانه های مریم معصومی با دوستش است. عاشقانه های مریم معصومی در آغوش دوستش است. عاشقانه های مریم معصومی برای تولد دوستش است.