عکسی از تیپ استقلالی گلزار که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. تیپ استقلالی گلزار آبی است. تیپ استقلالی گلزار اسپرت است. تیپ استقلالی گلزار با کلاه است.