عکسی قدیمی از جوانی عزت رمضانی فر که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.جوانی عزت رمضانی فر با سبیل است.عکس جوانی عزت رمضانی فر سیاه سفید است.