عکسی از نفیسه روشن‌ در اتاق گریم که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.نفیسه روشن‌ در اتاق گریم ماسک دارد.نفیسه روشن‌ در اتاق گریم کار جدیدش است.نفیسه روشن‌ در اتاق گریم است.