عکسی از پرستو‌ صالحی با دوست جوانش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.پرستو‌ صالحی با دوست صمیمی اش.پرستو‌ صالحی با دوست کم سنش.عکس پرستو‌ صالحی با دوست در شب.