عکسی از گریم متفاوت یکتا ناصر در یک فیلم که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. گریم متفاوت یکتا ناصر خاص است. گریم متفاوت یکتا ناصر برای فیلم رحمان 1400 است. گریم متفاوت یکتا ناصر بامزه است.