عکسی از حمید فرخ نژاد با موی بلوند که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. حمید فرخ نژاد با موی بلوند برای کار جدیدش. حمید فرخ نژاد با موی بلوند و ریش و سبیل. حمید فرخ نژاد با موی بلوند و گریم متفاوت.