عکسی از نیما کرمی و خانواده اش در گشت و گذار که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.نیما کرمی و خانواده اش شاد هستند.نیما کرمی و خانواده اش در خیابان هستند.سلفی نیما کرمی و خانواده اش با خانواده اش است.