عکسی از مارال بنی آدم و همسرش در یک مراسم که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.مارال بنی آدم و همسرش یک پسر دارند.مارال بنی آدم و همسرش بازیگر هستند.مارال بنی آدم و همسرش در کنار هم هستند.