عکسی از پویا امینی و‌ همسرش رستورانی زیبا که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.پویا امینی و‌ همسرش یک پسر دارند.پویا امینی و‌ همسرش عاشق هم هستند.پویا امینی و‌ همسرش در کنار هم هستند.