عکسی از گریم جدید کاوه سماک باشی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم جدید کاوه سماک باشی برای کار جدیدش است.گریم جدید کاوه سماک باشی ساده است.گریم جدید کاوه سماک باشی متفاوت است.