عکسی از پویا امینی در آغوش همسرش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. پویا امینی با کت و شلوار است. پویا امینی در کنار همسرش است. پویا امینی در آتلیه است.