عکسی از گریم متفاوت پژمان جمشیدی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم متفاوت پژمان جمشیدی با عینک است.گریم متفاوت پژمان جمشیدی برای فیلم خط فرضی است.گریم متفاوت پژمان جمشیدی خاص است.