عکسی از گشت و گذار الیکا عبدالرزاقی و‌ همسرش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.الیکا عبدالرزاقی و‌ همسرش امین زندگانی.الیکا عبدالرزاقی و‌ همسرش بازیگر هستند.الیکا عبدالرزاقی و‌ همسرش همکار هستند.