عکسی از چهره بی تفاوت حدیث فولادوند که از خودش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس چهره بی تفاوت حدیث فولادوند سیاه سفید است.چهره بی تفاوت حدیث فولادوند ساده است.چهره بی تفاوت حدیث فولادوند جدید است.