عکسی از اسب سفید نازنین بیاتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.اسب سفید نازنین بیاتی زیباست.اسب سفید نازنین بیاتی بامزه است.اسب سفید نازنین بیاتی دوستداشتنی است.