عکسی از شباهت هادی کاظمی و پدرش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.هادی کاظمی و پدرش شبیه هستند.هادی کاظمی و پدرش دوستداشتنی هستند.