عکسی از سلفی شاهرخ استخری و دوستش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.شاهرخ استخری و دوستش در طبیعت هستند.شاهرخ استخری و دوستش برای عکاسی رفته اند.شاهرخ استخری و دوستش صمیمی هستند.