عکسی از حال غمگین هانیه توسلی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.حال غمگین هانیه توسلی برای فیلم جان با من برقص است.حال غمگین هانیه توسلی با گریمی متفاوت است.حال غمگین هانیه توسلی برای یک سکانس فیلم است.