عکسی از بابک‌ جهانبخش در اتاقی تاریک که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس بابک‌ جهانبخش سیاه سفید است.بابک‌ جهانبخش خواننده مشهور است.بابک‌ جهانبخش در فکر است.