عکسی از لیلا بلوکات و مربی ورزشش در خانه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.لیلا بلوکات و مربی ورزشش با تیپ اسپرت است.لیلا بلوکات و مربی ورزشش در حال ورزش هستند.لیلا بلوکات و مربی ورزشش دوست هستند.