عکسی از تیپ شیک یوسف تیموری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ شیک یوسف تیموری در ارمنستان است.تیپ شیک یوسف تیموری با عینک آفتابی است.تیپ شیک یوسف تیموری متفاوت است.