عکسی از تیپ استقلالی دنیا مدنی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. تیپ استقلالی دنیا مدنی آبی است. عکس تیپ استقلالی دنیا مدنی سر و ته است. تیپ استقلالی دنیا مدنی زیباست.