عکسی از ظاهر متفاوت شبنم مقدمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس ظاهر متفاوت شبنم مقدمی سیاه سفید است.ظاهر متفاوت شبنم مقدمی خاص است.ظاهر متفاوت شبنم مقدمی با کلاه است.