عکسی از تیپ یوسف تیموری در ارمنستان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.یوسف تیموری در ارمنستان است.یوسف تیموری در ارمنستان در پارک است.یوسف تیموری در ارمنستان با تیپ اسپرت است.