عکسی از دیدار خاطره اسدی با دوستش پس از مدتها که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.خاطره اسدی با دوستش صمیمی است.خاطره اسدی با دوستش در یک کافه است.سلفی خاطره اسدی با دوستش است.