عکسی که کوروش سلیمانی به تازگی در یک‌کتابخانه در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.کوروش سلیمانی با عینک است.کوروش سلیمانی با سبیل است.کوروش سلیمانی بازیگر معروف است.