عکسی از تیپ جدید نفیسه روشن که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ جدید نفیسه روشن ساده است.تیپ جدید نفیسه روشن برای کار جدیدش است.تیپ جدید نفیسه روشن زیباست.