عکسی از پوریا پورسرخ و دوست تهیه کننده اش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.پوریا پورسرخ و دوستش در برنامه ایرانیش.پوریا پورسرخ و دوستش در کنار هم.پوریا پورسرخ و دوستش در یک برنامه تلویزیونی.