عکسی از مدل ریش متفاوت کامران تفتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.کامران تفتی با لباس مشکی است.کامران تفتی بازیگر مشهور است.کامران تفتی با ریشی متفاوت.