عکسی از گریم‌ قدیمی مهران احمدی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم‌ قدیمی مهران احمدی با مهدی هاشمی است.گریم‌ قدیمی مهران احمدی برای سریال کوسه است.گریم‌ قدیمی مهران احمدی با لباس خال خالی است.