عکسی که شاهرخ استخری و برادرزنش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.شاهرخ استخری و برادرزنش صمیمی هستند.شاهرخ استخری و برادرزنش با ماسک هستند.شاهرخ استخری و برادرزنش در حال کار هستند.