عکسی از تفریحات امین زندگانی و همسرش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.امین زندگانی و همسرش الیکا عبدالرزاقی است.امین زندگانی و همسرش همکار هستند.امین زندگانی و همسرش بازیگر هستند.