عکسی از بهاره رهنما در رستورانی بهشتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.بهاره رهنما در رستورانی زیبا است.بهاره رهنما در رستورانی سرسبز است.بهاره رهنما در رستورانی لاکچری است.