عکسی از گریم متفاوت نیما شعبان نژاد که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم متفاوت نیما شعبان نژاد برای فیلم جدیدش است.گریم متفاوت نیما شعبان نژاد برای فیلم آینده است.گریم متفاوت نیما شعبان نژاد با عینک است.