عکسی از شهاب حسینی و ایرج طهماسبی در کنار هم که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.شهاب حسینی و ایرج طهماسبی در کنار محمد بحرانی هستند.شهاب حسینی و ایرج طهماسبی همکار هستند.شهاب حسینی و ایرج طهماسبی مشهور هستند.