عکسی از رضا داودنژاد و پدرش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.رضا داودنژاد و پدرش در دل طبیعت.رضا داودنژاد و پدرش در کوهنوردی.رضا داودنژاد و پدرش شبیه هم هستند.