عکسی از تاثیر گذر زمان بر چهره مرجانه گلچین که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.چهره مرجانه گلچین تغییر کرده است.چهره مرجانه گلچین در چند قاب.چهره مرجانه گلچین زیباست.