عکسی که عباس غزالی و همسرش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.عباس غزالی و همسرش در آغوش هم.عباس غزالی و همسرش در کنار هم.عباس غزالی و همسرش عاشق هم هستند.