عکسی از پرویز پرستویی و مارال بنی آدم در کنار هم  که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.پرویز پرستویی و مارال بنی آدم بازیگران مشهور هستند.پرویز پرستویی و مارال بنی آدم در همگناه بازی کرده اند.پرویز پرستویی و مارال بنی آدم معروف هستند.