عکسی از استایل ساده شبنم قلی خانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.استایل ساده شبنم قلی خانی با شال کرم است.استایل ساده شبنم قلی خانی با مانتو سبز است.استایل ساده شبنم قلی خانی زیباست.