عکسی از لباس جنجالی فرزاد فرزین در یکی از پاساژهای تهران که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.لباس جنجالی فرزاد فرزین آبی است.لباس جنجالی فرزاد فرزین کلاه دارد.لباس جنجالی فرزاد فرزین زیباست.