عکسی از نرگس محمدی پس از عزادار شدنش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نرگس محمدی با تیپ رنگی.نرگس محمدی همسر علی اوجی است.نرگس محمدی عزادار برادرزاده اش بود.