عکسی از تی شرت کارتونی عموپورنگ خان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عموپورنگ با عینک رنگی است.عموپورنگ با تی باگزبانی است.عموپورنگ مجری برنامه های کودک است.