عکس خانوادگی یاسمینا باهر که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.یاسمینا باهر همس امیریل ارجمند است.یاسمینا باهر یک پسر دارد.یاسمینا باهر در آسانسور است.